Obec Koryta

Územní plán obce Koryta

Územní plán obce Koryta-změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN KORYTA
Zastupitelstvo obce Koryta příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona
v y d á v á
Územní plán pro obec Koryta-změna č.1, který obsahuje textovou a grafickou část.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20120311133544493833a2-hlavni-vykres.pdf 288.6 Kb
a1-zakladni-cleneni.pdf 173.1 Kb
text-grafika-zari-09.pdf 2072.1 Kb

Územní plán obce Koryta

ÚZEMNÍ PLÁN KORYTA
Zastupitelstvo obce Koryta příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona
v y d á v á
Územní plán pro obec Koryta, který obsahuje textovou a grafickou část.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20120311133544154875i-navrh-up.pdf 233 Kb
2012031113354431823a2-hlavni-vykres.pdf 659.3 Kb
2012031113354442901a1-zakladni-cleneni.pdf 220.7 Kb
ii-oduvodneni-up.pdf 336.6 Kb