Obec Koryta

Aktuality

Dotace na výměnu kotlů

Středočeský kraj vyhlásil program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 2015-2018“


Poskytovatelem dotace dle uvedeného Programu je Středočeský kraj, který je příjemcem dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2018.
Lhůta pro podání žádosti je stanovena pro 1. kolo od 15. ledna 2016 od 8: 00 hodin do 15. září 2016 do 16:00 hodin.
Dokumenty včetně formuláře žádosti  a další informace na odkazu:
http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015