Aktuality

Odvoz odpadních vod

Dobrý den.

S odvoláním na zákon č. 254/2001 Sb. o vodách Vám obec Jivina nabízí volnou kapacitu likvidace odpadních vod na čističce odpadních vod Jivina 197.Cena za likvidaci jednoho kubíku splaškové vody je 79,86 Kč včetně DPH. Dopravu je možné objednat u pana Milana Štancíka 777567690 a pana Petra Loudy 732278911. Prosím o poskytnutí nabídky Vašich občanům.
S pozdravem.

--
Ing. Vladimír Eichler
Starosta obce Jivina
603977341

 


Termíny schůzí v roce 2023

Dáváme tímto na vědomí termíny schůzí zastupitelstva obce Koryta v roce 2023:

30.5.2023

27.6.2023

26.9.2023

31.10.2023

28.11.2023

19.12.2023