Územní plán Koryta

Úplné znění po změně č. 2 ÚP Koryta

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
599557-a2-hlv369310205.pdf 810.1 Kb
599557-a3-vpz964196430.pdf 609.8 Kb
599557-o1-kov854052201.pdf 1351.5 Kb
599557-oduvodneni794285835.pdf 603.3 Kb
599557-text719585538.pdf 406.9 Kb
599557-v1-zcu238049746.pdf 625.2 Kb
599557-v2-hlv533546296.pdf 818.4 Kb
599557-v3-vpz227680266.pdf 617.8 Kb

Právní stav po změně č. 2 ÚP Koryta s prvky regulačního plánu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
599557-a1-zcu388433055.pdf 594.7 Kb
599557-a2-hlv212160207.pdf 787.9 Kb
599557-a3-vpz707260951.pdf 586.8 Kb
599557-b1-kov554922207.pdf 1321.5 Kb
599557-o1-kov376065207.pdf 1351.5 Kb
599557-oduvodneni889619677.pdf 603.3 Kb
599557-text990657362.pdf 448.8 Kb
599557-v1-zcu247039429.pdf 625.2 Kb
599557-v2-hlv831985303.pdf 818.4 Kb
599557-v3-vpz708809965.pdf 617.8 Kb

Zpráva o uplatňování Územního plánu Koryta za období 2013-2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zprava-o-uplatnovani-upkor-2013-2020-schvalena-1-.pdf 354.8 Kb

ZMĚNA Č.1 ÚP KORYTA

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1zmena.pdf 2072.1 Kb

Právní stav po vydání změny ÚP č.1-hlavní výkres

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upkor-ps-a1-zakladni-cleneni.pdf 239.6 Kb

Právní stav po vydání změny č.1 ÚP-základní členění

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upkor-ps-a2-hlavni-vykres.pdf 643.5 Kb

Právní stav po vydání změny č.1 ÚP-veřejně prospěšné stavby

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upkor-ps-a3-vps.pdf 406.4 Kb

Právní stav po vydání změny č.1 ÚP-textová část

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upkor-ps-textova-cast.pdf 191.7 Kb

Právní stav po vydání změny č.1 ÚP-koordinační výkres

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upkor-ps-b1-koordinacni-vykres.pdf 691.5 Kb

Územní plán obce Koryta-změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN KORYTA
Zastupitelstvo obce Koryta příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona
v y d á v á
Územní plán pro obec Koryta-změna č.1, který obsahuje textovou a grafickou část.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20120311133544493833a2-hlavni-vykres.pdf 288.6 Kb
a1-zakladni-cleneni.pdf 173.1 Kb
text-grafika-zari-09.pdf 2072.1 Kb

Územní plán obce Koryta

ÚZEMNÍ PLÁN KORYTA
Zastupitelstvo obce Koryta příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona
v y d á v á
Územní plán pro obec Koryta, který obsahuje textovou a grafickou část.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20120311133544154875i-navrh-up.pdf 233 Kb
2012031113354431823a2-hlavni-vykres.pdf 659.3 Kb
2012031113354442901a1-zakladni-cleneni.pdf 220.7 Kb
ii-oduvodneni-up.pdf 336.6 Kb