Archiv úřední desky

Férová snídaně

V sobotu 10.5.2014 od 9 hodin se koná u obecního úřadu Férová snídaně. Je to happening na podporu fair trade. Koná se při příležitosti Světového dne pro fair trade, což je svátek, který slaví druhou květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě. Přidejme se k nim a posnídejme taky!

Férová snídaně probíhá formou pikniku, na kterém se sejdou všichni, pro které je důležitá odpovědná spotřeba, důstojné pracovní podmínky a dodržování lidských práv všude ve světě. Nejde o ochutnávku ani komerční propagaci - každý si na snídani donese své fér-bio-lokální-jakékoli dobroty a pokud má chuť, rozdělí se s ostatními snídajícími.

Férová snídaně je příležitost setkat se s kamarády, rodinou nebo třeba sousedy a strávit společně jedno květnové sobotní dopoledne příjemnou snídaní. Pro děti bude připravená zajímavá aktivita.