Archiv úřední desky

Hospodaření obce za rok 2013-FIN 2-12 M

Ministerstvo financí                                                                                                         
                                                                                                         F I N   2 - 12 M    
                                                                                                                            

               VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
   ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
                          
                            sestavený k 31.12.2013
                            (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
                            
                             
   Rok     Měsíc   IČO       
                             
   2013     12     42716870  
                            

Název a sídlo účetní jednotky :  Obec Koryta                                       
                                     29411 Loukov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
                   

Paragraf  Položka                                                        Schválený                Rozpočet            Výsledek od
                                                                          rozpočet        %     po změnách      %    počátku roku
  a       b                                                                 -1-                    -2-                     -3-  
                                                                           
0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků       140000.00  111.79      157000.00   99.68      156500.09
0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti                       5000.00  205.57       12000.00   85.65       10278.28
0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů                           14000.00  113.51       16000.00   99.32       15891.00
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob                                   138000.00  112.25      155000.00   99.94      154907.50
0000 1211 Daň z přidané hodnoty                                           282000.00  118.15      335000.00   99.46      333193.01
0000 1337 Poplatek za komunální odpad                                      40000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy              0.00    0.00       48000.00   96.25       46200.00
0000 1341 Poplatek ze psů                                                   1500.00   83.33        1500.00   83.33        1250.00
0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro        2000.00  162.61        4000.00   81.30        3252.18
0000 1361 Správní poplatky                                                     0.00    0.00          50.00  100.00          50.00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí                                           120000.00  106.34      128000.00   99.69      127609.56
0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu            0.00    0.00       16491.50  100.00       16491.50
0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta        48100.00   90.44       43500.00  100.00       43500.00
0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu                0.00    0.00       82754.00  100.00       82754.00
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů                                          0.00    0.00         200.00 26600.00       53200.00
                                                                           
000 **                                                                    790600.00  132.19      999495.50  104.56     1045077.12
                                                                           
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                0.00    0.00       55000.00   99.18       54549.00
1032 *    Podpora ostatních produkčních činností                               0.00    0.00       55000.00   99.18       54549.00
                                                                           
103 **    Lesní hospodářství                                                   0.00    0.00       55000.00   99.18       54549.00
                                                                           
3311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                             3900.00  192.31        7500.00  100.00        7500.00
3311 *    Divadelní činnost                                                 3900.00  192.31        7500.00  100.00        7500.00
3312 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                0.00    0.00        8000.00   99.00        7920.00
3312 *    Hudební činnost                                                      0.00    0.00        8000.00   99.00        7920.00
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                              250.00   88.00         250.00   88.00         220.00
3314 *    Činnosti knihovnické                                               250.00   88.00         250.00   88.00         220.00
                                 strana    1
 
                                                                           
331 **    Kultura                                                           4150.00  376.87       15750.00   99.30       15640.00
                                                                           
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                                         1050.00  318.48        3350.00   99.82        3344.00
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí                                      0.00    0.00        2000.00   94.00        1880.00
3639 *    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                 1050.00  497.52        5350.00   97.64        5224.00
                                                                           
363 **    Komunální služby a územní rozvoj                                  1050.00  497.52        5350.00   97.64        5224.00
                                                                           
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                              500.00    0.00         500.00    0.00           0.00
3722 *    Sběr a svoz komunálních odpadů                                     500.00    0.00         500.00    0.00           0.00
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                          3000.00  182.98        5500.00   99.81        5489.50
3725 *    Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                      3000.00  182.98        5500.00   99.81        5489.50
                                                                           
372 **    Nakládání s odpady                                                3500.00  156.84        6000.00   91.49        5489.50
                                                                           
6171 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.                                       0.00    0.00         700.00  100.00         700.00
6171 *    Činnost místní správy                                                0.00    0.00         700.00  100.00         700.00
                                                                           
617 **    Regionální a místní správa                                           0.00    0.00         700.00  100.00         700.00
                                                                           
6310 2141 Příjmy z úroků (část)                                              700.00  261.97        4500.00   40.75        1833.81
6310 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku                           0.00    0.00        2700.00   99.55        2687.79
6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                             0.00    0.00         100.00    8.20           8.20
6310 *    Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                        700.00  647.11        7300.00   62.05        4529.80
                                                                           
631 **    Obecné příjmy a výdaje z finančních oper                           700.00  647.11        7300.00   62.05        4529.80
                                                                           
                                                                           
PŘÍJMY celkem:   **************************************************       800000.00  141.40     1089595.50  103.82     1131209.42
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 strana    2
 

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
                   

Paragraf  Položka                                                        Schválený                Rozpočet       %    Výsledek od
                                                                          rozpočet        %     po změnách           počátku roku
  a       b                                                                 -1-                     -2-                    -3-  
                                                                           
1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                  5000.00    0.00        5000.00    0.00           0.00
1032 5169 Nákup ostatních služeb                                           45000.00   74.06       43000.00   77.51       33329.00
1032 *    Podpora ostatních produkčních činností                           50000.00   66.66       48000.00   69.44       33329.00
1036 5169 Nákup ostatních služeb                                               0.00    0.00        2000.00   85.80        1716.00
1036 *    Správa v lesním hospodářství                                         0.00    0.00        2000.00   85.80        1716.00
                                                                           
103 **    Lesní hospodářství                                               50000.00   70.09       50000.00   70.09       35045.00
                                                                           
2212 5169 Nákup ostatních služeb                                               0.00    0.00        6300.00   99.40        6262.00
2212 5171 Opravy a udržování                                              198500.00    0.00      141970.00    0.00           0.00
2212 *    Silnice                                                         198500.00    3.15      148270.00    4.22        6262.00
                                                                           
221 **    Pozemní komunikace                                              198500.00    3.15      148270.00    4.22        6262.00
                                                                           
2333 5169 Nákup ostatních služeb                                               0.00    0.00       15000.00   71.79       10769.00
2333 *    Úpravy drobných vodních toků                                         0.00    0.00       15000.00   71.79       10769.00
                                                                           
233 **    Vodní toky a vodohospodářská díla                                    0.00    0.00       15000.00   71.79       10769.00
                                                                           
2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                     0.00    0.00        1000.00   51.50         515.00
2341 5169 Nákup ostatních služeb                                            3000.00    0.00        3000.00    0.00           0.00
2341 *    Vodní díla v zemědělské krajině                                   3000.00   17.17        4000.00   12.88         515.00
                                                                           
234 **    Voda v zemědělské krajině                                         3000.00   17.17        4000.00   12.88         515.00
                                                                           
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím            16000.00    0.00       16000.00    0.00           0.00
3111 *    Předškolní zařízení                                              16000.00    0.00       16000.00    0.00           0.00
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím                                     80000.00  234.83      187900.00   99.98      187864.00
3113 *    Základní školy                                                   80000.00  234.83      187900.00   99.98      187864.00
                                                                           
311 **    Zařízení předškolní výchovy a základního                         96000.00  195.69      203900.00   92.14      187864.00
                                                                           
3311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                   200.00 1027.00        2200.00   93.36        2054.00
3311 5169 Nákup ostatních služeb                                            4800.00   83.33        4800.00   83.33        4000.00
3311 *    Divadelní činnost                                                 5000.00  121.08        7000.00   86.49        6054.00
3312 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                     0.00    0.00         100.00   39.00          39.00
3312 5169 Nákup ostatních služeb                                               0.00    0.00        5000.00  100.00        5000.00
3312 *    Hudební činnost                                                      0.00    0.00        5100.00   98.80        5039.00
3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím             3000.00   66.67        3000.00   66.67        2000.00
3314 *    Činnosti knihovnické                                              3000.00   66.67        3000.00   66.67        2000.00
                                                                           
331 **    Kultura                                                           8000.00  163.66       15100.00   86.71       13093.00
                                                                           
3326 5169 Nákup ostatních služeb                                               0.00    0.00        1250.00  100.00        1250.00
3326 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům                 0.00    0.00         500.00  100.00         500.00
3326 *    Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.           0.00    0.00        1750.00  100.00        1750.00
                                 strana    3
 
                                                                           
332 **    Ochrana památek a péče o kult.dědictví a                             0.00    0.00        1750.00  100.00        1750.00
                                                                           
3399 5169 Nákup ostatních služeb                                            1500.00    0.00        1500.00    0.00           0.00
3399 5175 Pohoštění                                                          500.00   61.40         500.00   61.40         307.00
3399 5194 Věcné dary                                                       10000.00   64.35       10000.00   64.35        6435.00
3399 *    Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků            12000.00   56.18       12000.00   56.18        6742.00
                                                                           
339 **    Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír                         12000.00   56.18       12000.00   56.18        6742.00
                                                                           
3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                   500.00    0.00         500.00    0.00           0.00
3631 5154 Elektrická energie                                               34500.00   72.99       34500.00   72.99       25180.00
3631 5171 Opravy a udržování                                                   0.00    0.00        2400.00   89.00        2136.00
3631 *    Veřejné osvětlení                                                35000.00   78.05       37400.00   73.04       27316.00
3635 5169 Nákup ostatních služeb                                               0.00    0.00       12100.00  100.00       12100.00
3635 *    Územní plánování                                                     0.00    0.00       12100.00  100.00       12100.00
3639 5021 Ostatní osobní výdaje                                                0.00    0.00        2500.00   99.20        2480.00
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                     0.00    0.00       22000.00   98.64       21700.00
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                     0.00    0.00        8100.00   99.11        8028.00
3639 5169 Nákup ostatních služeb                                               0.00    0.00        7900.00   99.72        7878.00
3639 5171 Opravy a udržování                                                   0.00    0.00       22000.00   99.09       21800.00
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                             0.00    0.00        1500.00   96.93        1454.00
3639 *    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                    0.00    0.00       64000.00   98.97       63340.00
                                                                           
363 **    Komunální služby a územní rozvoj                                 35000.00  293.59      113500.00   90.53      102756.00
                                                                           
3722 5169 Nákup ostatních služeb                                           65000.00  102.72       67900.00   98.33       66769.00
3722 *    Sběr a svoz komunálních odpadů                                   65000.00  102.72       67900.00   98.33       66769.00
                                                                           
372 **    Nakládání s odpady                                               65000.00  102.72       67900.00   98.33       66769.00
                                                                           
3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                     0.00    0.00        2600.00   98.00        2548.00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva                                            7000.00   98.14        7000.00   98.14        6870.00
3745 5169 Nákup ostatních služeb                                           13000.00   34.62        6900.00   65.22        4500.00
3745 5171 Opravy a udržování                                                   0.00    0.00        3500.00   93.71        3280.00
3745 *    Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                              20000.00   85.99       20000.00   85.99       17198.00
                                                                           
374 **    Ochrana přírody a krajiny                                        20000.00   85.99       20000.00   85.99       17198.00
                                                                           
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                   10000.00  100.00       10000.00  100.00       10000.00
5512 *    Požární ochrana - dobrovolná část                                10000.00  100.00       10000.00  100.00       10000.00
                                                                           
551 **    Požární ochrana                                                  10000.00  100.00       10000.00  100.00       10000.00
                                                                           
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                         75000.00  102.95       77500.00   99.63       77210.00
6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                  15000.00   46.31       12500.00   55.58        6947.00
6112 *    Zastupitelstva obcí                                              90000.00   93.51       90000.00   93.51       84157.00
6114 5021 Ostatní osobní výdaje                                                0.00    0.00        6647.50  100.00        6647.50
6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                     0.00    0.00         157.00  100.00         157.00
6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                     0.00    0.00         186.00  100.00         186.00
6114 5175 Pohoštění                                                            0.00    0.00         528.00  100.00         528.00
6114 *    Volby do Parlamentu ČR                                               0.00    0.00        7518.50  100.00        7518.50
6118 5021 Ostatní osobní výdaje                                                0.00    0.00        7228.00  100.00        7228.00
6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                     0.00    0.00          80.00  100.00          80.00
6118 5161 Poštovní služby                                                      0.00    0.00          44.00  100.00          44.00
6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                     0.00    0.00         565.00  100.00         565.00
                                 strana    4
 
6118 5175 Pohoštění                                                            0.00    0.00        1056.00  100.00        1056.00
6118 *    Volba prezidenta republiky                                           0.00    0.00        8973.00  100.00        8973.00
                                                                           
611 **    Zastupitelské orgány                                             90000.00  111.83      106491.50   94.51      100648.50
                                                                           
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                 0.00    0.00       74634.00   99.99       74630.00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje                                            50000.00   83.55       50000.00   83.55       41772.50
6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě        17000.00  169.66       29000.00   99.46       28843.00
6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                   7000.00  148.33       19000.00   54.65       10383.00
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                                      1000.00  120.80        1300.00   92.92        1208.00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                 20000.00   68.32       25000.00   54.65       13663.00
6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                  5000.00  149.40        7550.00   98.94        7470.00
6171 5151 Studená voda                                                       200.00   59.50         200.00   59.50         119.00
6171 5154 Elektrická energie                                                7000.00   91.41        7000.00   91.41        6399.00
6171 5161 Poštovní služby                                                   1000.00   79.80        3000.00   26.60         798.00
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                              0.00    0.00        2000.00   95.75        1914.98
6171 5169 Nákup ostatních služeb                                           65800.00   31.61       59300.00   35.07       20796.59
6171 5171 Opravy a udržování                                                   0.00    0.00        2000.00   49.31         986.15
6171 5172 Programové vybavení                                              20000.00   48.72       20000.00   48.72        9744.00
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                  1000.00    0.00        1000.00    0.00           0.00
6171 5175 Pohoštění                                                         3000.00   99.03        4000.00   74.28        2971.00
6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně           2000.00  100.00        2000.00  100.00        2000.00
6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                        0.00    0.00         100.00    1.00           1.00
6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům                 0.00    0.00         900.00   62.22         560.00
6171 *    Činnost místní správy                                           200000.00  112.13      307984.00   72.82      224259.22
                                                                           
617 **    Regionální a místní správa                                      200000.00  112.13      307984.00   72.82      224259.22
                                                                           
6310 5163 Služby peněžních ústavů                                           4500.00   97.64        4500.00   97.64        4393.60
6310 *    Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                       4500.00   97.64        4500.00   97.64        4393.60
                                                                           
631 **    Obecné příjmy a výdaje z finančních oper                          4500.00   97.64        4500.00   97.64        4393.60
                                                                           
6320 5163 Služby peněžních ústavů                                           8000.00   97.35        8000.00   97.35        7788.00
6320 *    Pojištění funkčně nespecifikované                                 8000.00   97.35        8000.00   97.35        7788.00
                                                                           
632 **    Pojištění funkčně nespecifikované                                 8000.00   97.35        8000.00   97.35        7788.00
                                                                           
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům                                   0.00    0.00         200.00 26600.00       53200.00
6330 *    Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně                   0.00    0.00         200.00 26600.00       53200.00
                                                                           
633 **    Převody vlastním fondům v rozp.územní úr                             0.00    0.00         200.00 26600.00       53200.00
                                                                           
6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc            0.00    0.00        1000.00  100.00        1000.00
6402 *    Finanční vypořádání minulých let                                     0.00    0.00        1000.00  100.00        1000.00
                                                                           
640 **    Ostatní činnosti                                                     0.00    0.00        1000.00  100.00        1000.00
                                                                           
                                                                           
VÝDAJE celkem:   **************************************************       800000.00  106.26     1089595.50   78.02      850052.32
                                                                          

 

                                 strana    5 . 1
 
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
                                   
 
Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpočet            Výsledek od
                                                         řádku      rozpočet       %     po změnách       %   počátku roku
text                                                       r          -1-                    -2-                     -3- 
                                                                                                                         
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy                          (+) 8111           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů     (-) 8112           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                (+) 8113           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků   (-) 8114           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115           0.00    0.00           0.00    0.00     -281157.10
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy   (+) 8117           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje   (-) 8118           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy                          (+) 8121           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů     (-) 8122           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                (+) 8123           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků   (-) 8124           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy   (+) 8127           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje   (-) 8128           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy                          (+) 8211           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů     (-) 8212           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                (+) 8213           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků   (-) 8214           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy   (+) 8217           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje   (-) 8218           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy                          (+) 8221           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů     (-) 8222           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                (+) 8223           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků   (-) 8224           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy   (+) 8227           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje   (-) 8228           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00

                                                                                                                         
Opravné položky k peněžním operacím
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek           (+/-) 8905           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                                                                         
F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000           0.00    0.00           0.00    0.00     -281157.10
                                                                                                                        

 

                                 strana    6
 
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
                                                                 
 
Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpočet            Výsledek od
                                                         řádku      rozpočet       %     po změnách      %    počátku roku
text                                                       r         -41-                    -42-                   -43- 
                                                                                                                         
Třída 1 - Daňové příjmy                                  4010      742500.00  114.36      856550.00   99.13      849131.62
Třída 2 - Nedaňové příjmy                                4020        9400.00  916.30       90100.00   95.60       86132.30
Třída 3 - Kapitálové příjmy                              4030           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
Třída 4 - Přijaté transfery                              4040       48100.00  407.37      142945.50  137.08      195945.50
                                                                                                                         
PŘÍJMY CELKEM                                            4050      800000.00  141.40     1089595.50  103.82     1131209.42
                                                                                                                        

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ                                       4060           0.00    0.00         200.00 26600.00       53200.00
                                                                                                                         
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce   4061           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi  4062           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí              4070           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů             4080           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad  4081           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov   4090           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí            4100           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů           4110           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad   4111           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů            . 4130           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů                     . 4140           0.00    0.00         200.00 26600.00       53200.00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů               . 4150           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí              4170           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů             4180           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad  4181           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně   4190           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu         4191           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre   4192           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje          4193           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj   4194           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                                                                         
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI                             4200      800000.00  134.75     1089395.50   98.95     1078009.42
                                                                                                                        

 

 

 

 

 


                                 strana 7 . 1

 

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
                                                                

Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpočet            Výsledek od
                                                         řádku      rozpočet       %     po změnách      %    počátku roku
text                                                       r         -41-                    -42-                   -43- 
                                                                                                                         
Třída 5 - Běžné výdaje                                   4210      800000.00  106.26     1089595.50   78.02      850052.32
Třída 6 - Kapitálové výdaje                              4220           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                                                                         
VÝDAJE CELKEM                                            4240      800000.00  106.26     1089595.50   78.02      850052.32
                                                                                                                        

KONSOLIDACE VÝDAJŮ                                       4250           0.00    0.00         200.00 26600.00       53200.00
                                                                                                                         
5321 - Neinvestiční transfery obcím                      4260       80000.00  234.83      187900.00   99.98      187864.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům                     4270           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám          4271           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280        2000.00  100.00        2000.00  100.00        2000.00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů    . 4281           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . 4290           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům              . 4300           0.00    0.00         200.00 26600.00       53200.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům                 . 4310           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce   4321           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi          4322           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím             4330           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům            4340           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov   4350           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6341 - Investiční transfery obcím                        4360           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6342 - Investiční transfery krajům                       4370           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6345 - Investiční transfery regionálním radám            4371           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn   4380           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím               4400           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům              4410           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám   4411           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn   4420           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu     4421           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres   4422           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje      4423           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj   4424           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                                                                         
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI                             4430      800000.00   99.61     1089395.50   73.15      796852.32
                                                                                                                        

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI                     4440           0.00    0.00           0.00    0.00      281157.10
Třída 8 - Financování                                    4450           0.00    0.00           0.00    0.00     -281157.10
                                                                                                                        

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ                                  4460           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI                        4470           0.00    0.00           0.00    0.00     -281157.10
                                                                                                                        

 
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
                                      
 
Název bankovního účtu                                    Číslo     Počáteční    Stav ke konci     Změna stavu
                                                         řádku     stav k 1.1.   vykaz.období       bank.účtů
text                                                       r          -61-            -62-             -63- 
                                                                                                            
Základní běžný účet ÚSC                                  6010      618336.23        895200.10      -276863.87
Běžné účty fondů ÚSC                                     6020           0.00             0.00            0.00
Běžné účty celkem                                        6030      618336.23        895200.10      -276863.87
Termínované vklady dlouhodobé                            6040           0.00             0.00            0.00
Termínované vklady krátkodobé                            6050      504763.11        509056.34        -4293.23
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 strana    8
 
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
                               
 

Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpočet            Výsledek od
                                                         řádku      rozpočet       %     po změnách       %   počátku roku
text                                                       r         -71-                   -72-                   -73-  
                                                                           
                                                                           
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu           7090           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi          7092           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí            7100           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí              7120           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně   7130           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                           
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres   7140           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí              7150           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov   7160           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                           
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu       7170           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím                      7180           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně  7190           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi       7192           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6341 - Investiční transfery obcím                        7200           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn   7210           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                           
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre   7220           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím             7230           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn   7240           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím               7250           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov   7260           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                           
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje          7290           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce   7291           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi       7292           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí            7300           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů           7310           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí              7330           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů             7340           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně   7350           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                          

 

 

 

 

 

                                 strana  9

 


Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpočet            Výsledek od
                                                         řádku      rozpočet       %     po změnách       %   počátku roku
text                                                       r         -71-                   -72-                   -73-  
                                                                          

                                                                           
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra   7360           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí              7370           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů             7380           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov   7390           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                           
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje      7400           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím                      7410           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům                     7420           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně  7430           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce   7431           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi       7432           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6341 - Investiční transfery obcím                        7440           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6342 - Investiční transfery krajům                       7450           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov   7460           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                           
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje         7470           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím              7480           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům            7490           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím               7510           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům              7520           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov   7530           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 strana  10
 
                            `
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
     STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
                                                  

   Účel.                                                     Výsledek od
   znak  Položka                                            počátku roku
                                                                       
      a      b                                                        93
                                                                      

  13101   4116  Ostatní neinvestič.přijaté tra                 58754.00
  13234   4116  Ostatní neinvestič.přijaté tra                 24000.00
  98008   4111  Neinvest.přij.transfery z všeo                  8973.00
  98071   4111  Neinvest.přij.transfery z všeo                  7518.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 strana   11
 

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
    CELKŮM ,  DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
                                                                        

   Účel. kód úz.                                                   Výsledek od
   znak jednotky Položka                                          počátku roku
                                                                             
      a       b     c                                                      103
                                                                            


XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ
    PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
                                                                    

                    Prostor.       Schválený       Rozpočet    Výsledek od
  Par  Pol  Nástroj jednotka        rozpočet     po změnách   počátku roku
                                                                                
     a    b       c     d                  1              2              3
                                                                               

  0000 4116     033     1               0.00        3600.00        3600.00
  0000 4116     033     5               0.00       20400.00       20400.00


  Rekapitulace:                    Schválený       Rozpočet    Výsledek od
         Prostor.jednotka           rozpočet     po změnách   počátku roku
                        1               0.00        3600.00        3600.00
                        5               0.00       20400.00       20400.00
                      ost.              0.00           0.00           0.00
                   Celkem               0.00       24000.00       24000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 strana   12
 

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
     V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
                                                                       

                    Prostor.       Schválený       Rozpočet    Výsledek od
  Par  Pol  Nástroj jednotka        rozpočet     po změnách   počátku roku
                                                                                
     a    b       c     d                  1              2              3
                                                                               

  6171 5011     033     1               0.00        2400.00        2400.00
  6171 5011     033     5               0.00       13600.00       13600.00


  Rekapitulace:                    Schválený       Rozpočet    Výsledek od
         Prostor.jednotka           rozpočet     po změnách   počátku roku
                        1               0.00        2400.00        2400.00
                        5               0.00       13600.00       13600.00
                      ost.              0.00           0.00           0.00
                   Celkem               0.00       16000.00       16000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
Poznámka: 
                                                                                                        
                                                                                                        
 Odesláno dne:                          Razítko:                      Podpis vedoucího účetní jednotky: 
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                      Odpovídající za údaje             
                                                                      o rozpočtu:                  tel.:
                                                                                                        
 Došlo dne:                                                                                             
                                                                      o skutečnosti:               tel.:
                                                                                                        
                                                                                                       

                                 strana   13
 
                                                           KEO 8.06c  / U040p
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ   ze dne: 02.02.2014 v 15:05 hod.
                                                      
 
výkaz        : FIN 2-12M  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO
za období    : 12.2013
ke dni       : 31.12.2013

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
            42716870  Obec Koryta                                     

Kontrolní vazby jsou v pořádku!