Archiv úřední desky

Návrh rozpočtu na rok 2016

    Obec KORYTA  
       
    NÁVRH ROZPOČTU  
       
    NA ROK 2016  
       
       
  Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta   
  Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:   
       
  Starosta: Ing. Evžen Kozák ……………………………  
       
       
       
       
  Příjmy celkem 1 015 000 Kč
  V tom  1. Daňové příjmy 907 950 Kč
    2. Nedaňové příjmy 63 550 Kč
    3. Kapitálové příjmy  
    4. Přijaté dotace 43 500 Kč
  Výdaje celkem 1 015 000 Kč
  V tom  5. Běžné výdaje 1 015 000 Kč
    6. Kapitálové výdaje 0 Kč
  Saldo (příjmy mínus výdaje) 0 Kč
  Financování 0 Kč
       
       
       
       
       
       
       
       
       
PŘÍJMY    
       
Paragraf Položka Název Částka v Kč
  1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 160 000
  1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. činnosti 5 000
  1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů 20 000
  1121 Daň z příjmu právnických osob 164 000
  1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 6 650
  1211 Daň z přidané hodnoty 377 000
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování…. 47 100
  1341 Poplatek ze psů 1 100
  1351 Odvoz z loterií a podobných her kromě výher.hrac.přístrojů 4 000
  1361 Správní poplatky 100
  1511 Daň z nemovitosti 123 000
    Daňové příjmy celkem 907 950
  4112 Neinvestiční dotace  - správa 43 500
    Přijaté dotace 43 500
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb (lesní hospodářství) 15 000
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb (knihovna) 250
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb (ost.zál.kultury) 20 000
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 900
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb (pytle) 1 000
3725 2324 Příjmy z poskytování služeb (za třídění odpadů) 7 000
6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 000
6310 2141 Příjmy z úroků - běžný  účet 200
6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 8 850
6310 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 3 350
    Ostatní příjmy celkem 63 550
    PŘÍJMY  CELKEM 1 015 000
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
VÝDAJE    
       
Paragraf Položka Název Částka v Kč
1032   Lesní hospodářství celkem 25 000
2212   Pozemní komunikace celkem 200 000
2341   Voda v zemědělské krajině celkem 100 000
3111   Předškolní zařízení 20 000
3113   Základní školy  40 000
3313   Film.tvorba,distribuce,platba OSA 2 500
3314   Knihovna 2 000
3319   Ostatní záležitosti kultury 30 000
3399   Ostatní záležitosti v kultuře  11 000
3631   Veřejné osvětlení 130 000
3722   Nakládání s odpady  65 000
3723   Nákup ostatních služeb 15 000
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 25 000
5299   Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 5 000
5512   Požární ochrana celkem 5 000
6112   Zastupitelstva obcí 120 000
6171   Činnost místní správy 200 000
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 8 500
6399   Ostatní finanční operace 7 000
    VÝDAJE CELKEM 1 015 000