Archiv úřední desky

Odvoz odpadů o vánočních svátcích

Obecní  úřad Koryta

294 11 Loukov

a

Severočeské komunální služby

Marius Pedersen Group

 

OZNAMUJÍ,

že svoz TDO o Vánočních svátcích a Novém roce 2014 bude probíhat takto:

v 52. a 53.týdnu  (23.12.2013-4.1.2014) bude svoz  odpadu probíhat bez ohledu na svátky. Může se však z technických důvodů stát, že popelnice budou vyvezeny s 24 hodinovým zpožděním. Vývozní den je stanoven od 0.00 do 24.00 hodin a proto je důležité dát popelnice k výsypu vždy večer před vývozním dnem. Je pravděpodobnost, že nebude dodržena „obvyklá hodina“ vývozu

 

V Korytech  2.12.2013                                                                                              Za OÚ:  J.Kratochvílová