Archiv úřední desky

POZVÁNKA 27.4.2015

Obecní úřad Koryta

294 11 Loukov

 

POZVÁNKA

na schůzi zastupitelstva obce Koryta, která se koná

v pondělí 27.4.2015 v 19.00 hodin

 

Program:

  1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, seznámení s programem
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2014
  3. Diskuse

 

 

 

V Korytech 15.4.2015                                                            Za OÚ:  E.Kozák