Archiv úřední desky

Pozvánka na 21.3.2016

Obecní úřad Koryta
294 11 Loukov

POZVÁNKA
na schůzi zastupitelstva obce Koryta, která se koná
v pondělí 21.3.2016 v 19.00 hodin

Program:
1.    Zahájení, seznámení s programem
2.    Projednání úpravy Staré cesty
3.    Diskuse


V Korytech 10.3.2016                                                            Za OÚ:  E.Kozák