Archiv úřední desky

Pozvánka na 23.2.2015

Obecní úřad Koryta

294 11 Loukov

 

POZVÁNKA

na schůzi zastupitelstva obce Koryta, která se koná

v pondělí 23.2.2015 v 19.00 hodin

 

Program:

  1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, seznámení s programem
  2. Projednání vnějšího osvětlení kaple nad římsou
  3. Projednání nabídek na opravu místních komunikací v horní části obce
  4. Projednání nabídek na vypracování projektové dokumentace na protipovodňová opatření
  5. Projednání prodeje části pozemku parc.č.788/2
  6. Projednání prodeje pozemku parc.č.789/20
  7. Projednání strategického plánu obce Koryta
  8. Diskuse

 

 

 

V Korytech 11.2.2015                                                                                                                     Za OÚ:  E.Kozák