Obec Koryta

Archiv úřední desky

Pozvánka na výroční schůzi 24.1.2015

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozval na tradiční výroční schůzi dne 24.1.2015 od 18 hodin na Obecní úřad v Korytech. Výroční schůze bude spojená s valnou hromadou SDH Koryta. Program schůze: seznámení s událostmi roku 2014, plány obce na rok 2015, seznámení s hospodařením obce. V diskusi bychom rádi otevřeli otázku dalšího směřování obce v oblasti investic. Po ukončení "oficiální" části schůze bude podávána teplá večeře a poté nám všem zahraje k poslechu i tanci živá hudba. Zároveň Vás prosíme o uhrazení členského příspěvku SDH na této schůzi. Těšíme se na Vás

SDH Koryta, Obecní úřad Koryta