Archiv úřední desky

Pozvánka na výroční schůzi 24.1.2015

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozval na tradiční výroční schůzi dne 24.1.2015 od 18 hodin na Obecní úřad v Korytech. Výroční schůze bude spojená s valnou hromadou SDH Koryta. Program schůze: seznámení s událostmi roku 2014, plány obce na rok 2015, seznámení s hospodařením obce. V diskusi bychom rádi otevřeli otázku dalšího směřování obce v oblasti investic. Po ukončení "oficiální" části schůze bude podávána teplá večeře a poté nám všem zahraje k poslechu i tanci živá hudba. Zároveň Vás prosíme o uhrazení členského příspěvku SDH na této schůzi. Těšíme se na Vás

SDH Koryta, Obecní úřad Koryta