Archiv úřední desky

rozpočet na rok 2009

Obec KORYTA
ROZPOČET
NA ROK 2009
Projednáno v zastupitelstvu dne ……………………..

Starosta: Ing. Evžen Kozák ……………………………

 
 
 
Příjmy celkem
752 500 Kč
V tom
1. Daňové příjmy
740 000 Kč
 
2. Nedaňové příjmy
6 700 Kč
 

3. Kapitálové příjmy

0 Kč
 
4. Přijaté dotace
5 800 Kč
Výdaje celkem
546 000 Kč
V tom
5. Běžné výdaje
546 000 Kč
 

6. Kapitálové výdaje

0 Kč

Saldo (příjmy mínus výdaje)

0 Kč
Financování
0 Kč
Položka
Název
Částka v Kč
1111

Daň z příjmu fyz. osob - závislá činnost

149 300
1112

Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

14 000
1121

Daň z příjmu právnických osob

183 000
1211
Daň z přidané hodnoty
280 000
1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

36 800
1341
Poplatek ze psů
1 650
1361
Správní poplatky
0
1511
Daň z nemovitostí
75 250
 
Daňové příjmy
740 000
4112

Neinvestiční dotace - správa

5 800
 
Dotace
5 800
2111

Přímy z poskytování služeb (knihovna)

300
2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (za třídění odpadů)

2 200
2131

Příjmy z pronájmu pozemků

1 000
2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

1 000
2141

Příjmy z úroků - běžný účet

50
2141

Příjmy z úroků - termínovaný účet

2 150
 
Ostatní příjmy
6 700
PŘÍJMY CELKEM
752 500
Položka
Název
Částka v Kč
5169
Nákup služeb
10 000
 

Lesní hospodářství celkem

10 000
5169

Nákup ostatních služeb

5 000
 

Pozemní komunikace celkem

5 000
6121
Budovy, haly, stavby
44 000
 

Voda v zemědělské krajině celkem

44 000
5321

Neinvestiční dotace obcím

15 000
 

Předškolní zařízení

15 000
5321

Neinvestiční dotace obcím

100 000
 

Základní školy celkem

100 000
5021

Ostatní osobní výdaje

5 000
5139
Nákup materiálu
1 000
5169
Nákup služeb
19 000
 
Divadelní čínnost
25 000
5021

Ostatní osobní výdaje

5 200
5139
Nákup materiálu
100
5909

Ostatní neinvestiční výdaje

800
 
Kultura celkem
6 100
5194
Věcné dary
10 000
 

Ostatní záležitosti v kultuře celkem

10 000
5021

Ostatní osobní výdaje

4 000
5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

1 000
5154
Elektrická energie
10 000
5171
Opravy a udržování
0
 
Veřejné osvětlení
15 000
5139

Nákup materiálu jinde nezařazený (pytle)

10 000
5169

Nákup ostatních služeb (popelnice)

40 000
5169

Nákup ostatních služeb (třídění)

15 000
 

Nakládání s odpady celkem

65 000
5021

Ostatní osobní výdaje

20 000
5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

3 000
5156

Pohonné hmoty a maziva

2 000
5171
Opravy a udržování
3 000
 
Park
170 000
 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem

198 000
5156

Pohonné hmoty a maziva

1 000
5229

Ostaní neinvestiční dotace neziskovým org.

19 000
 

Požární ochrana celkem

20 000
 
starosta 12*3250
39 000
 
zástupce 12*1200
14 400
5023

Odměny členů zastupitelstva

53 400
 

Zastupitelské orgány celkem

53 400
Položka
Název
Částka v Kč
5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

48 600
5021

Ostatní osobní výdaje

8 000
5031

Povin. pojistné - sociální zabezpečení

10 400
5032

Povin. pojistné - zdravotní pojištění

8 600
5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

1 000
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 000
5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

10 000
5151
Studená voda
2 000
5154
Elektrická energie
8 000
5156

Pohonné hmoty a maziva

2 000
5161
Služby pošt
900
5163

Sluby peněžních ústavů (poplatky banka, pojištění)

7 500
5167

Služby - školení a vzdělávání

1 500
5169

Nákup ostatních služeb

7 000
5171
Opravy a udržování
10 000
5175
Pohoštění
5 000
5329

Ostatní neivestiční transfery (svazek obci)

5 000
5361
Nákup kolků
500
6121

Budovy, haly a stavby

45 000
 

Místní správa celkem

186 000
VÝDAJE CELKEM
752 500