Archiv úřední desky

Rozpočtový výhled na roky 2016-2018

Rozpočtový výhled na roky 2016-2018
    Obec KORYTA      
           
  ROZPOČTOVÝ VÝHLED      
           
  NA ROKY 2016 – 2018      
           
           
  Starosta: Ing. Evžen Kozák ……………………………      
           
      Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
  Příjmy celkem 1 015 000 Kč 1 020 000 Kč 1 050 000 Kč
  V tom  1. Daňové příjmy 907 950 Kč 929 850 Kč 957 200 Kč
    2. Nedaňové příjmy 63 550 Kč 46 650 Kč 49 300 Kč
    3. Kapitálové příjmy      
    4. Přijaté dotace 43 500 Kč 43 500 Kč 43 500 Kč
  Výdaje celkem 1 015 000 Kč 1 540 000 Kč 1 050 000 Kč
  V tom  5. Běžné výdaje 1 015 000 Kč 1 540 000 Kč 1 050 000 Kč
    6. Kapitálové výdaje 0 Kč 0 Kč 0 Kč
  Saldo (příjmy mínus výdaje) 0 Kč -520 000 Kč 0 Kč
  Financování 0 Kč 0 Kč 0 Kč
           
           
           
           
           
PŘÍJMY        
      Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Paragraf Položka Název Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč
  1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 160 000 170 000 180 000
  1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. činnosti 5 000 6 000 8 000
  1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů 20 000 20 000 25 000
  1121 Daň z příjmu právnických osob 164 000 170 000 175 000
  1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 6 650 6 650 7 000
  1211 Daň z přidané hodnoty 377 000 380 000 385 000
  1340 Poplatek za provoz systému shromažďování…. 47 100 47 000 47 000
  1341 Poplatek ze psů 1 100 1 100 1 100
  1351 Odvoz z loterií a podobných her kromě výher.hrac.přístrojů 4 000 4 000 4 000
  1361 Správní poplatky 100 100 100
  1511 Daň z nemovitosti 123 000 125 000 125 000
    Daňové příjmy celkem 907 950 929 850 957 200
  4112 Neinvestiční dotace  - správa 43 500 43 500 43 500
    Přijaté dotace 43 500 43 500 43 500
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb (lesní hospodářství) 15 000    
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb (knihovna) 250 250 250
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb (ost.zál.kultury) 20 000 17 700 18 000
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 900 5 000 5 000
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb (pytle) 1 000 1 000 1 000
3725 2324 Příjmy z poskytování služeb (za třídění odpadů) 7 000 7 000 7 800
6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 000 3 000 3 000
6310 2141 Příjmy z úroků - běžný  účet 200 200 250
6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 8 850 9 000 9 000
6310 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 3 350 3 500 5 000
    Ostatní příjmy celkem 63 550 46 650 49 300
    PŘÍJMY  CELKEM 1 015 000 1 020 000 1 050 000
           
           
           
VÝDAJE        
      Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Paragraf Položka Název Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč
1032   Lesní hospodářství celkem 25 000 40 000 75 000
2212   Pozemní komunikace celkem 200 000 10 000 50 000
2341   Voda v zemědělské krajině celkem 100 000 800 000 130 000
3111   Předškolní zařízení 20 000 10 000 10 000
3113   Základní školy  40 000 50 000 60 000
3313   Film.tvorba,distribuce,platba OSA 2 500 2 500 2 500
3314   Knihovna 2 000 2 000 2 000
3319   Ostatní záležitosti kultury 30 000 33 000 35 000
3399   Ostatní záležitosti v kultuře  11 000 13 000 14 000
3631   Veřejné osvětlení 130 000 90 000 100 000
3722   Nakládání s odpady  65 000 70 000 95 000
3723   Nákup ostatních služeb 15 000 30 000 55 000
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 25 000 30 000 35 000
5299   Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 5 000 5 000 5 000
5512   Požární ochrana celkem 5 000 5 000 5 000
6112   Zastupitelstva obcí 120 000 130 000 130 000
6171   Činnost místní správy 200 000 200 000 227 000
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000 4 000 4 000
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 8 500 8 500 8 500
6399   Ostatní finanční operace 7 000 7 000 7 000
    VÝDAJE CELKEM 1 015 000 1 540 000 1 050 000