Archiv úřední desky

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,   
 
s t a n o v u j i
 
pro  volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 7. a 8. října 2016, minimální počet členů okrskové volební komise takto :
 
okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 je
                                                           tři členové + zapisovatel
 
 
V Korytech ,   dne 1.8.2016
 
 
                                                                                   Ing. Evžen Kozák                                                
                                                                                                                                                                       Starosta obce Koryta