Archiv úřední desky

usnesení z 14.5. 2008

Usnesení
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 14. 5..2008 od 20.00 hodin.
 
Zastupitelstvo Obce Koryta schvaluje:
 
-        závěrečný účet za rok 2007, jehož nedílnou součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření obce
pro: 7 hlasů
 
-        dokončení protipovodňových opatření v horní části obce – vybudování příčného asfaltového
pro: 7 hlasů
 
-        zpracování projektové dokumentace na úpravu zeleně v dolní části obce 
pro: 7 hlasů
 
-        uspořádání divadelního představení pod širým nebem dne 21.6.2008 od 20.00 hodin
       pro: 7 hlasů
 
Zastupitelstvo Obce Koryta neschvaluje:
 
-        žádost manželů Šulcových na prodej části pozemku parc.č.789/2
pro: 2 zastupitelé, proti: 2 zastupitelé, hlasování se drželi 3 zastupitelé
 
 
 
V Korytech 14.5.2008
 
Starosta: Ing. Evžen Kozák ………………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Míka …………………
 
                                  Ladislav Koťátko………………