Archiv úřední desky

usnesení z 15.9.2008

Usnesení
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 15.9.2008 od 20.00 hodin.
 
 
Zastupitelstvo schvaluje :
 
-        Obecně závazné vyhlášky a nařízení  
      Nařízení obce Koryta č. 1/2008, kterým se vymezují úseky místních komunikací,
      na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
     odstraňováním sněhu a náledí
             Obecně závazná vyhláška obce Koryta č. 2/2008 o místních poplatcích
            Obecně závazná vyhláška obce Koryta č. 3/2008 o systému shromažďování, sběru,
             přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za
             komunální odpad
         Obecně závazná vyhláška obce Koryta č. 4/2008o veřejném pořádku, opatření k jeho
             zabezpečení a čistotě v obci
 
-        Pokácení 2 ks dřevin na pozemku Ing. Kozáka
 
 
Zastupitelstvo neschvaluje
      -    Prodej pozemků manželům Kopeckým a Šulcovým
 
 
 
 
 
 
V Korytech 15.9.20087
 
Starosta Ing. Evžen Kozák ………………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Věra Hanzlová .…………………………
 
                                 Miroslav Šefl…….……………………..