Archiv úřední desky

usnesení z 17.6.2008

Usnesení
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 17. 6..2008 od 20.00 hodin.
 
Zastupitelstvo Obce Koryta schvaluje:
 
 
-        zpracování projektové dokumentace na komplexní obnovu parku u budovy obecního úřadu 
Pro: 6
 
-        návrh směny části pozemku p.č.788/2 v k.ú.Koryta u Mnichova Hradiště o výměře cca 30 m2, který je ve vlastnictví Obce Koryta, za část pozemku p.č.580 v k.ú.Koryta u Mnichova Hradiště o výměře cca 18 m2 , který je ve vlastnictví manželů Šeflových.
      Pro: 5
      Zdržel se: 1
 
-        Rozpočtovou změnu č. 1. dle přílohy
Pro: 6
 
 
 
 
V Korytech 17.6.2008
 
Starosta: Ing. Evžen Kozák ………………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Šturma………………………..
 

                                 Miroslav Šefl………………………..