Archiv úřední desky

usnesení z 20.10.2008

Usnesení
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 20.10.2008 v 19.30 hodin.

 
 
Zastupitelstvo schvaluje

-        Rozpočtovou změnu dle přílohy

-        Vystoupení obce Koryta ze svazku obcí „Koryta, Loukov, Loukovec a Sezemice“

 
 
 
V Korytech 20.10.2008
 
Starosta Ing. Evžen Kozák ………………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Lukeš .…………………………
 

                                  Pavel Šturma …….……………………..