Archiv úřední desky

usnesení z 21,1,2008

Usnesení

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 21.1.2008 od 19.00 hodin.
 
 
Zastupitelstvo schvaluje
-        rozpočet  na rok 2008
-        zvýšení platu starosty o 200,- Kč měsíčně a zástupce starosty o 50,- Kč měsíčně
-        zprávu inventarizační komise o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2008
-        obecně závaznou vyhlášku o požárním řádu obce
-        úpravu obecní cesty parc.č.806 p.Noswitzovi
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
       -     zprávu o plnění rozpočtu za rok 2007
 
 
 
 
 
 
V Korytech  21.1.2008
 
Starosta Ing. Evžen Kozák ………………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Šefl…..………………………
 
                                 Ladislav  Koťátko……………………….