Archiv úřední desky

usnesení z 21.9.2007

Usnesení

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 21.9.2007 od 18.00 hodin.
 
Zastupitelstvo schvaluje :
 
-          Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Sever 
-          Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Sever
 
 
 
 
Starosta Ing. Evžen Kozák …….……………….
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Míka………………