Archiv úřední desky

usnesení z 26,1,2008

Usnesení

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 26.1.2008 od 18.00 hodin.
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
-        zprávu o plnění rozpočtu za rok 2007
-        zprávu o činnosti zastupitelstva v roce 2007 a návrh práce na rok 2008
 
Na příštím zasedání projedná zastupitelstvo  připomínky občanů, které vyplynuly z diskuse.
 
Starosta: Ing. Evžen Kozák ………………….
 
Ověřovatelé: Věra Hanzlová …………………..   Miroslav Šefl ……………………….
 
 
 
 
 
 
V Korytech  26.1.2008