Archiv úřední desky

usnesení z 27.8.2007

Usnesení

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 27.8.2007 od 19.30 hodin.
 
Zastupitelstvo schvaluje
-         požádat o dotaci na úpravu územního plánu
-         umístění sloupu nadzemního vedení elektrické energie na pozemku obce
-         změnu užívání budovy kravína na pilu
-         záměr založit Dobrovolný svazek obcí a vstup obce Koryta do tohoto svazku
 
 
 
 
 
 
V Korytech  27.8.2007
 
Starosta Ing. Evžen Kozák ………………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Věra Hanzlová………………
 
                                 Jaromír Lukeš…………………………….