Archiv úřední desky

usnesení z 31.7.2008

Usnesení
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 31.7.2008 od 20.00 hodin.
 
 
Zastupitelstvo schvaluje
-        Vypracování žádosti pro dotaci ze SZIF . Žádost zpracuje Asistenční centrum a.s. v Mostě
 
Zastupitelstvo neschvaluje
      -    Umístění závory na „Staré cestě“
 
 
 
 
 
 
V Korytech 31.7.20087
 
Starosta Ing. Evžen Kozák ………………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Míka…………………………
 
                                 Ladislav Koťátko……………………….