Archiv úřední desky

usnesení z 4. 12. 2006

Usnesení

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 4.12.2006 od 19.00 hodin.
 
Zastupitelstvo schvaluje:
    1. Příspěvek na dopravu dětí do MŠ a ZŠ Loukovec
    2. Hospodaření obce za období 1.- 11. 2006, rozpočtové změny a návrh rozpočtu na rok 2007
 
V Korytech 4.12.2006
 
Starosta Ing. Evžen Kozák
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Míka  …………………
                     
                                 Ladislav Koťátko …………………