Archiv úřední desky

usnesení z 4.6.2007

Usnesení

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 4.6.2007 od 20.00 hodin.
 
Zastupitelstvo schvaluje
-   přijetí dotací  Středočeského kraje:
-         na divadelní představení pod širým nebem ve výši 11.000,- Kč.
-         na výměnu hlavic veřejného osvětlení ve výši 75.000,- Kč
-         žádost pana Vítka,  a souhlasí s vysázením smrků na obecním pozemku č.p. 779/2
-         pálení vatry na Dalešíně  dne 6.7.2007 ve 20.00 hodin
-         odměnu za sekání trávy na obecních pozemcích  ve výši 55,- Kč/hodina
 
Zastupitelstvo bere na vědomí
-         zprávu náčelníka obvodního oddělení policie v Mnichově Hradišti nadporučíka Prokopa o
      zlepšení spolupráce mezi policií a obcí.
-         nabídku zástupce České pojišťovny na změnu smlouvy o pojištění majetku obce
 
 
Zastupitelstvo pověřuje starostu k dalšímu jednání a podepsání smlouvy s panem Suchánkem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější na zhotovení nátěru fasády na budově obecního úřadu
 
 
 
 
 
V Korytech  4.6.2007
 
Starosta Ing. Evžen Kozák ………………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Míka………………
                     
                                 Pavel Šturma…………………..