Archiv úřední desky

Valná hromada DSO - MR SEVER v Loukovci

Program veřejného zasedání

Valná hromada DSO -  MR SEVER v Loukovci

konaná dne 16.12.2013 od 16,00 hod.

na obecním úřadě v Loukovci

 

 

  1. Zahájení
  2. Hospodaření DSO – likvidace
  3. Inventarizace
  4. Rozpočtová změna č. 2
  5. Různé
  6. Usnesení

 

 

 

 

Starostové obcí si vyhrazují právo na změnu programu zasedání.

 

 

 

 

                                                 Dagmar Brunclíková

                                              Likvidátor DSO

 

 

 

 

Vyvěšeno :  

Sejmuto :

 

Zveřejněno na elektronické úřední desce

V termínu :