Archiv úřední desky

Žádost o informaci dle §106/1999 Sb.-kabelizace

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“), poskytnutí níže specifikovaných informací. Konkrétně žadatel žádá o:

1. Sdělení, které společnosti při kabelizaci všech nadzemních vedení v obci v letech 2017-2020 uložily svá vedení při realizaci projektu kabelizace do provedených výkopů.

Odpověď:

V roce 2020-2021 byla provedena kabelizace rozvodů NN společností ČEZ a.s. Současně s tím Obec Koryta provedla kabelizaci veřejného osvětlení a rozhlasu.

2. Sdělení, které společnosti uložily při kabelizaci všech nadzemních vedení v obci v letech 2017-2020 do realizovaných výkopů vedení sítí elektronických komunikací pro připojení k síti internet (optické/metalické vedení, případně přípravu pro dorealizaci).

Odpověď:

V roce 2020-2021 byla provedena kabelizace rozvodů NN společností ČEZ a.s. Současně s tím Obec Koryta provedla kabelizaci veřejného osvětlení, rozhlasu a položení datového kabelu.