Úřední deska-zápisy a usnesení
Zápis ze schůze 26.11.2019
Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o odpadech-poplatky
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o odpadech
Smlouva na opravu místních komunikací
Závěrečný účet Obce Koryta za rok 2018
Revize katastru nemovitostí
Termíny schůzí v roce 2019
Úřední deska-zápisy a usnesení - archiv změn