Úřední deska-zápisy a usnesení
Pozvánka na ustavující schůzi 18.10.2022
Pozvánka na schůzi dne 18.10.2022
Výsledek voleb 2022
Usnesení ze schůze č.9 ze dne 13.9.2022
Závěrečný účet obce za rok 2021
Termíny schůzí v roce 2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad