Úřední deska-zápisy a usnesení
Zápis ze schůze č.8 dne 14.9.2021
Zasedání volební komise
Zápis ze schůze č.7 ze dne 19.8.2021
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Závěrečný účet za rok 2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Termíny schůzí v roce 2021
Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad