Úřední deska-zápisy a usnesení

Zápis ze schůze č.10 dne 30.11.2021
Závěrečný účet za rok 2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Termíny schůzí v roce 2021
Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad