Úřední deska-zápisy a usnesení
Zápis ze schůze č.1 dne 25.1.2020
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Koryta
Termíny schůzí v roce 2020
Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o odpadech-poplatky
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o odpadech
Závěrečný účet Obce Koryta za rok 2018
Revize katastru nemovitostí
Úřední deska-zápisy a usnesení - archiv změn