Vyhlášky
Příloha rok 2021 k vyhlášce č.2/2019-odpady
Jednací řád zastupitelstva obce Koryta
Obecně závazná vyhláška 1/2015 o odpadech
Příloha č.2 OZV 01/2012
Obecně závazná vyhláška 01/2012

o odpadech


Obecně závazná vyhláška 04/2008

o veřejném pořádku


Obecně závazná vyhláška 02/2008

o místních poplatcích


Obecně závazná vyhláška 01/2008

požární řád obce Koryta


Nařízení 01/2008

o údržbě "Staré cesty"


informace k OZV 02/2008

informace k vyhlášce o místních poplatcích